Colofon

website: Rob Mols – Rob Mols foto/grafisch

tekstredactie: Desie Repping – linkedin

video: Daan Nagel – linkedin

foto’s:

• Andrea Piacquadio – op Pexels

• Anna Shvets – op Pexels

• Cottonbro – op Pexels

• Meruyert Gonullu – op Pexels

• Pixabay – op Pexels

• Rob Mols